Співробітники кафедри

Станіслав Трохимович Толмачов

Інженер-електромеханік. Доктор технічних наук (1987), професор (1988). Закінчив Криворізький гірничорудний інститут (1961), де з того часу і працює: асистент, старший викладач, 1971-1988 рр. - Доцент, з 1981 р - завідувач кафедри електромеханіки. Член-кореспондент Академії гірничих наук України. Відмінник освіти України. Нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила». Наукові дослідження в області розробки математичних моделей і методів розрахунку електромагнітних процесів в складних системах і середовищах. Вивчає питання нелінійної теорії поля і є засновником школи з розробки математичних моделей і методів дослідження складних електромеханічних систем та їх комп'ютерної реалізації.

Толмачов Станіслав Трохимович, народився 06.12.1939 р У 1961 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Електрифікація промислових підприємств і установок», за фахом інженер-електромеханік. З 1961 року працює в Криворізькому гірничорудному інституті (з 2000-го року - Криворізький технічний університет, а з 2012-го року ДВНЗ «Криворізький національний університет»). У 1967 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1985 році в спеціалізованій вченій раді при Інституті електродинаміки АН УРСР захистив докторську дисертацію на тему «Теорія і методи нелінійної магнитостатики складних середовищ і систем». Основні результати дисертації відображені в моногафіі Толмачова С. Т. «Спеціальні методи вирішення завдань магнітостатики» -Київ: Вища школа, 1983. - 166 с. У 1981 р Толмачов С. Т. обраний за конкурсом завідувачем кафедри основ електротехніки та електричних машин, яку очолює до теперішнього часу (в 1995 році кафедра була перейменована в кафедру електромеханіки). У 1987 році йому було присвоєно вчене звання професора кафедри основ електротехніки та електричних машин.

Толмачов С. Т., як один з ініціаторів широкого впровадження в навчальний процес і наукові дослідження засобів обчислювальної техніки і активних форм навчання, зробив значний внесок в організацію робіт з підвищення якості підготовки фахівців. Ініціатор і редактор навчального посібника «Електронний практикум по ТОЕ», який широко використовується в навчальному процесі більше 10 років. Активно впроваджує кредитно-модульна система організації навчального процесу, є головою комісії науково-методичної ради інженерно-технічного напряму університету по впровадженню ECTS і змісту навчання.

Толмачов С. Т. є засновником наукової школи з розробки математичних моделей і методів дослідження складних електромеханічних систем та їх комп'ютерної реалізації. Має визнані в широких колах учених досягнення в розробці нелінійної методів теорії поля. Автор / співавтор понад 250 наукових і навчально-методичних робіт, в тому числі понад двадцять авторських свідоцтв. Підготував одного доктора і п'ять кандидатів технічних наук.

Толмачов С. Т. успішно поєднує науково-педагогічну роботу з громадською діяльністю. Обрано членом-кореспондентом Академії гірничих наук України (1991 рік), є членом науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України за напрямом «Електромеханіка», членом вчених рад університету та електротехнічного факультету. Як одного з провідних фахівців університету в галузі енергоефективності наказом ректора Толмачов С. Т. в 2007 році був затверджений директором «Регіонального центру ефективних технологій з енергозбереження» при університеті.

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною грамотою Міністерства вищої і середньої освіти СРСР (1982 рік), Міністерства освіти і науки України (2007 рік), знаком «Відмінник освіти України» (2002 рік), нагрудним знаком «Петро Могила» (2010 рік).

Олександр Володимирович Ільченко

Інженер-електрик. Кандидат технічних наук (1980), доцент (1984). Закінчив Криворізький гірничорудний інститут (1972), де з того часу і працює: асистент, старший викладач, з 1982 року - доцент кафедри, Наукові дослідження в області розробки математичних моделей і методів розрахунку електромагнітних процесів в складних системах і середовищах.

Жана Георгіївна Рожненко

Інженер-електрик. Кандидат технічних наук (2008), доцент (2011). Закінчила Криворізький гірничорудний інститут (1987), де з того часу і працює: стажист-дослідник, 1993-2004 рр. - Асистент, 2004- 2008 рр. - Старший викладач, з вересня 2008 року - доцент кафедри електромеханіки. Наукові дослідження в області розробки математичних моделей і методів розрахунку електромагнітних процесів в складних системах і середовищах. За час роботи розроблено 10 методичних вказівок і посібників, опубліковано 21 стаття в наукових журналах, брала участь в 10 всесоюзних, міжнародних, всеукраїнських конференціях. Викладає дисципліни: Фое, ТОЕ, Електротехніка та основи електроніки, Теорія електричних і магнітних кіл для студентів груп ЕМ, ЕЕ, ПЗАС, СУА.

Валерій Костянтинович Титюк

Інженер-електрик. Доктор технічних наук (2020), доцент (2011). Закінчив Криворізький гірничорудний інститут (1983), де почав роботу стажистом-дослідником. В1986-1988 р проходив службу в лавах Радянської Армії. Брав участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1988 р повернувся в Криворізький гірничорудний інститут, працював асистентом, старшим викладачем. З 2006 року працював на кафедрі електропостачання та ресурсозбереження, з 2011 року - доцент кафедри електромеханіки. Область наукових інтересів - прикладна теорія узагальненого електромеханічного перетворювача, математичне моделювання електромеханічних систем.

Міла Леонідівна Барановська

Інженер-електрик. Кандидат технічних наук, доцент кафедри електромеханіки з 2005 року. З 1984 р по 1989 р - навчалася в Криворізькому гірничорудному інституті (КГРИ). Після закінчення інституту з 1989 р по 1996 р працювала інженером-технологом на НВО Крівбасселектроремонт. 1996-1999 - навчання в аспірантурі КТУ. У 2004 році захистила дисертацію в ДонНТУ. Викладає дисципліни: «Основи метрології та електровимірювальна техніка», «Електротехніка та електричні машини», «Стандартизація і технічні вимірювання», «Спеціальне електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Олег Костянтинович Данілейко

Інженер-електрик. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут (1972), де з того часу і працює: асистент, старший викладач. Дослідження в області цифрового керування електроприводами. Вивчає питання розробки прямого цифрового управління приводами постійного і змінного струму, розробки систем мікропроцесорних систем.

Ганна Валеріївна Коломіц

У 1993 р закінчила Криворізький гірничорудний (Промислове та цивільне будівництво інженер-будівельник). З 2001 по 2008 працювала на посаді старшого лаборанта кафедри електромеханіки Криворізького технічного університету. У період з 2003 р по 2006 р навчалася в Криворізькому технічному університеті за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», де здобула другу вищу освіту і кваліфікацію магістра електромеханіки. З 2008 р працює асистентом кафедри електромеханіки. Викладає дисципліни: «Електротехніка і електроніка», «Електричні машини», «Моделювання ЕМС»

Володимир Анатолійович Власенко

Закінчив Криворізький технічний університет (2008), отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», з червоним дипломом кваліфікації магістр-електромеханіки. У 2011 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.09.05 «Теоретична електротехніка». Робота: з 2008 р і по теперішній час - Криворізький національний універсітет - асистент кафедри електромеханіки.

Світлана Вікторівна Тішина

Працює на кафедрі електромеханіки з 1981 року на посаді старшого лаборанта. Являється секретарем ДЕК. Веде оформлення навчально-методичної документації. Веде облік і здійснює збереження курсових проектів (робіт), звітів з навчальної і виробничої практики студентів. Надає допомогу професорсько-викладацькому складу у проведенні навчальних занять з використанням ТЗН. Утримує бібліотечний фонд кафедри, альбоми, малюнки, креслення, матеріали для застосування ТЗН. Проводить облік та видучу методичних матеріалів викладачам, аспірантам і студентам. Являється методистом-куратором студентів груп скороченної форми навчання.

Юлія Ігорівна Михайленко

У 2007 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та отримала кваліфікацію інженер-еколог. У 2011 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання» та отримала кваліфікацію магістр електротехніки.

Працює на кафедрі електромеханіки з 2012 року на посаді старшого лаборанта, та з 2019 року переведена на посаду інженера І категорії. З 2017 року входить до складу Вченої ради електротехнічного факультету. Нагороджена грамотою за багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у навчанні та вихованні студентської молоді, активну громадську діяльність та з нагоди 95-річчя заснування університету.