Про спеціальність

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», яку випускає кафедра електромеханіки, є однією зі спеціальностей галузі знань «Електрична інженерія». Перший випуск фахівців за цією спеціальністю відбувся в 2000 році.

Кафедра готує бакалаврів за денною, прискореною денною, заочною та прискореною заочною формами навчання, а фахівців і магістрів - за денною та заочною формами навчання. Кафедра першою в університеті почала ще в 1998 році навчання за скороченою формою на базі спеціальності «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв».

Випускники вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації (технікуми, коледжі та ін.) мають можливість здобути вищу освіту в галузі знань «Електрична інженерія». Базовим спеціальностями технікумів, за якими можна продовжити навчання в університеті за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», є: «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів».

Після отримання базової вищої освіти бакалаври на конкурсній основі можуть продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти за програмою підготовки магістра.

Випускники нашої спеціальності працюють в галузі фундаментальної науки - електромеханіки, основними об'єктами якої є складні, високоефективні і екологічно чисті електромеханічні перетворювачі - електричні машини. Електромеханіка грунтується на глибоких знаннях фізики і математики, електротехніки та електроніки, механіки, кібернетики та обчислювальної техніки. За час навчання випускники університету, крім спеціальних професійних знань, отримують глибокі знання з математики, фізики, філософії, історії, проектування, комп'ютерних технологій, телекомунікацій, іноземної мови, економіки, менеджменту і маркетингу, психології та права. Значна увага в процесі навчання приділяється енергоефективним і енергозберігаючим системам і технологіям, які реалізуються на базі електромеханічного обладнання. Це дозволяє нашим випускникам:

  • працювати в сфері проектування, виробництва і експлуатації електромеханічного обладнання енергоємних виробництв;

  • займати керівні та інженерні посади в організаціях і фірмах, що займаються постачанням, наладкою, монтажем і сервісним обслуговуванням електромеханічного обладнання;

  • працювати на інженерних посадах на підприємствах з видобутку та переробки корисних копалин - руди, вугілля, солі, будівельних матеріалів, торфу і т.п.;

  • займати керівні та інженерні посади в службах головного механіка і головного енергетика на підприємствах, що здійснюють експлуатацію електромеханічного обладнання, тобто практично на всіх промислових підприємствах.

Магістр нашої спеціальності повинен всебічно володіти сучасною методологією пошуку інноваційних рішень в напрямку вдосконалення та розробки енергоефективних електромеханічних систем і технологій.

Атестаційна робота магістра може мати дослідницький характер (передбачає поглиблення досліджень в одній з наукових галузей) або професійний характер (передбачає розвиток професійних та формування управлінських компетенцій у певній галузі професійної діяльності).

Своєю атестаційною роботою магістр повинен продемонструвати: здатність творчо мислити, володіння методологією і методиками досліджень, здатність до наукового аналізу для отримання конкретних результатів, вміння оцінювати можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності, володіння сучасними інформаційними технологіями здійснення рішень.