Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю №141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка