Дисципліни

Автоматизовані системи диспетчерського управління в електромеханіці

Автоматизовані системи комерційного обліку енергії

Використання SCADA систем та ОРС серверів в мікропроцесорних системах керування виробництвом

Екологічні проблеми електроенергетики

Експлуатація та ремонт електрообладнання підприємств ГМК