• Русский
  • Українська
  • English

Условия приема

Приймальна комісія

Поштова адреса: 50027, м. Кривий ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, кім. 228.

Приймальна комісія університету: (0564) 74-16-16         www.knu.edu.ua

Приймальна (відбіркові) комісії працюють       з 9.00 до 16.30, перерва з 12.30 до 13.00

субота,  неділя – вихідний

 

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ,

що проводить ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

конкурсний відбір і зарахування на навчання вступників

у 2014 році за ОКР «бакалавр»

на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

ДЛЯ ВСТУПУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ У 2014 РОЦІ

Вступники особисто подають:

•заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям підготовки;

•документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього за особистим вибором оригінали або завірені копії;

•копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

•медичну довідку за формою 086-о оригінал або завірену копію;

•шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

•сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінал (оригінали) або завірену копію (завірені копії).

Паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство вступник пред’являє особисто.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документів без пред’явлення

оригіналів не розглядаються.

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ І ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

при вступі на основі повної загальної середньої освіти при вступі на основі повної загальної середньої освіти до ДВНЗ «Криворізький національний університет» для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

ПРИМІТКА:

1. (п) – профільний предмет.

2. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом становить: профільний предмет – 140 балів,  непрофільний предмет – 124 бали.

3. Квота пільгових категорій на всі спеціальності – 20%. Більш детальну інформацію до Правил прийому до університету в 2014 році можна знайти на сайті: www.knu.edu.ua

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

 

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати, видані у 2013, або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роках.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Умовами та Правилами прийому мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та п’ятим пункту 1 розділу VII цих Умов).

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

Вищі навчальні заклади приймають на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007.

До категорій осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів за власним вибором, належать:

особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

 

 

Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань та творчих конкурсів

Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

 

Перелік

конкурсних предметів та творчих конкурсів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти

до вищих навчальних закладів

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

 

0507

Електротехніка та електромеханіка

електротехніка та електротехнології

6.050701

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

електромеханіка

6.050702

українська мова та література, математика,

фізика або іноземна мова

 

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки

Додаток 3 до Правил прийому до вищого навчального закладу в 2014 році

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

 

Денна

Заочна